Thư viện Lạc Hồng
日本語総まとめN5かんじ・ことば・ぶんぽう・読む・聞く : 「日本語能力試験 (JLPT) 」対策 : 英語・ベトナム語訳

Ký hiệu xếp giá
495.68S2521n 5 2017
Dewey
495.68
Xuất bản
1. - Nhật Bản: アスク出版, 2017
Mô tả
117tr ; 26 cm + 1 CD
ISBN
9784866390765
Ngôn ngữ
Nhật, Anh, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Nhật ngữ, đọc hiểu
Ngày cập nhật
21/06/2018 09:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001081  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 744