Thư viện Lạc Hồng
France: Machines - Outils, Machines D'assemblage, Productique - Outils de Machines

Ký hiệu xếp giá
670 TK
Dewey
670
Xuất bản
France: Symap, 1986
Mô tả
559tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Pháp
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/09/2004 03:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003511  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1270