Thư viện Lạc Hồng
Grammar dictation

Ký hiệu xếp giá
425 W100-I
Dewey
425
Xuất bản
In lần thứ 9. - New York: Oxford University , 2001
Mô tả
132tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/07/2004 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The author and series editor Foreword Introduction How to use this book Section 1: pre-intermediate Section 2: intermediate Section 3: advanced Thematic index Structural index Annotated bibliography
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000740  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 642