Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình luật ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
346.597082 G434 2017
Dewey
346.597082
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất. - Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2017
Mô tả
454tr ; 21 cm
ISBN
9786049511981
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiền tệ, ngoại hối, dịch vụ thanh toán, tài khoản thanh toán
Ngày cập nhật
21/08/2018 03:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của giáo trình bao gồm: Lý luận chung về ngân hàng và luật ngân hàng; Địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng; Pháp luật về quản lý tiền tệ và ngoại hối; Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng; Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018336  Còn  Rỗi          
100018337  Còn  Rỗi          
100018339  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1273