Thư viện Lạc Hồng
Giải phẫu người: dùng cho sinh viên hệ bác sĩ đa khoa

Ký hiệu xếp giá
611 G429 2017
Dewey
611
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - H.: Y học, 2017
Mô tả
519tr ; 27 cm
ISBN
9786046629337
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/09/2018 03:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuôn sách mô tả được những nét cơ bản về vị trí, hình thể, liên quan và cấu tạo của các bộ phận/cơ quan/hệ cơ quan của cơ thể người. Nêu lên những liên hệ về chức năng và lâm sàng thích hợp. Giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm, có kèm theo đáp án.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018399  Còn  Rỗi          
100018400  Còn  Rỗi          
100018401  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 714