Thư viện Lạc Hồng
Lập trình IoT với Arduino

Ký hiệu xếp giá
629.8L562l 2017
Dewey
629.8
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2017
Mô tả
462tr ; 24 cm
ISBN
9786046488644
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
vi xử lý, lập trình điều khiển, vi điều khiển
Ngày cập nhật
11/09/2018 08:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm 12 chương: giới thiệu IoT; thực hành với Arduino; cảm biến; hiển thị; Arduino và truyền thông; giao tiếp qua ehernet; truyền thông qua cáp ehernet; hệ thống báo nhiệt độ qua email; lập trình IoT với modun wifi xbee; lập trình IoT với modun wifi ESP8266; đọc và ghi thẻ nhớ trên SD card; giao tiếp với processing; nhận dạng và theo dõi khuôn mặt với Arduino.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018348  Còn  Rỗi          
100018349  Còn  Rỗi          
100018350  Còn  Rỗi          
100018672  Còn  Rỗi          
100018673  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1583