Thư viện Lạc Hồng
Lập trình với C#

Ký hiệu xếp giá
005.133P534l 2018
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2018
Mô tả
392tr ; 24 cm
ISBN
9786046494331
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thiết kế, web, phần mềm
Ngày cập nhật
11/09/2018 03:37 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm 3 phần: ứng dụng Windows Form, xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng, xây dựng ứng dụng quản lý tuyển sinh. Phần 1 gồm 14 bài tập: tính lãi suất; sử dụng công cụ Graphics; ứng dụng máy tính đơn giản; sử dụng công cụ Treeview; tạo Textbox; chương trình quản lý sinh viên đơn giản; tính tiền lương của nhân viên. Phần 2g: thiết kế form quản lý bán hàng; quản lý danh mục hóa đơn; quản lý danh mục khách hàng; quản lý danh mục nhân viên; quản lý danh mục sản phẩm; quản lý danh mục hóa đơn; quản lý danh mục chi tiết hóa đơn. Phần 3: giới thiệu phần mềm quản lý tuyển sinh; giao diện đăng nhập hệ thống; thống kê số lượng thí sinh theo khối; danh sách thí sinh; danh mục; giao diện dành cho nhân viên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018346  Còn  Rỗi          
100018347  Còn  Rỗi          
100018345  Còn  Đang mượn  120000152  Lâm Đức Kính  18/05/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1820