Thư viện Lạc Hồng
Lập trình với C#: xây dựng ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
005.133P534l 2017
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2017
Mô tả
384tr ; 24 cm
ISBN
9786046461470
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thiết kế, web, phần mềm
Ngày cập nhật
12/09/2018 09:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm 3 phần: ứng dụng Windows Form, xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng, xây dựng ứng dụng quản lý tuyển sinh. Phần 1 gồm 14 bài tập: tính lãi suất; sử dụng công cụ Graphics; ứng dụng máy tính đơn giản; sử dụng công cụ Treeview; tạo Textbox; chương trình quản lý sinh viên đơn giản; tính tiền lương của nhân viên. Phần 2g: thiết kế form quản lý bán hàng; quản lý danh mục hóa đơn; quản lý danh mục khách hàng; quản lý danh mục nhân viên; quản lý danh mục sản phẩm; quản lý danh mục hóa đơn; quản lý danh mục chi tiết hóa đơn. Phần 3: giới thiệu phần mềm quản lý tuyển sinh; giao diện đăng nhập hệ thống; thống kê số lượng thí sinh theo khối; danh sách thí sinh; danh mục; giao diện dành cho nhân viên.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018432  Còn  Rỗi          
100018433  Còn  Rỗi          
100018434  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1820