Thư viện Lạc Hồng
Một số vấn đề về xây dựng cơ bản giao thông vận tải - T7

Ký hiệu xếp giá
625Mo-T
Dewey
625
Xuất bản
1. - H.: Trường Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, 1984
Mô tả
383tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/09/2004 05:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quản lý xây dựng cơ bản Quản lý giao thông vận tải
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003493  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 846