Thư viện Lạc Hồng
Lập trình với PLC S7 1200 và S7 1500

Ký hiệu xếp giá
629.8N5763l 2017
Dewey
629.8
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2017
Mô tả
414tr ; 24 cm
ISBN
9786046482307
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
lập trình, HMI
Ngày cập nhật
12/09/2018 10:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Tia Portal và PLCSIM, chương trình Tia Portal, các lệnh cơ bản và phần thực hành bao gồm 8 bài tập nhỏ hướng dẫn lập trình S7 1200 và S7 1500. Phần 2 gồm: điều khiển S7 1200 thông qua Moldbus; thiết kế giao diện HMI kết nối với PLC; điều khiển và giám sát dây chuyền xử lý rác Seraphin; bài tập làm thêm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018396  Còn  Rỗi          
100018397  Còn  Rỗi          
100018398  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1235