Thư viện Lạc Hồng
Lập trình với PLC S7 1200 và S7 1500

Ký hiệu xếp giá
629.8 N5763l 2017
Dewey
629.8
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2017
Mô tả
414tr ; 24 cm
ISBN
9786046482307
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
lập trình, HMI
Ngày cập nhật
12/09/2018 10:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Tia Portal và PLCSIM, chương trình Tia Portal, các lệnh cơ bản và phần thực hành bao gồm 8 bài tập nhỏ hướng dẫn lập trình S7 1200 và S7 1500. Phần 2 gồm: điều khiển S7 1200 thông qua Moldbus; thiết kế giao diện HMI kết nối với PLC; điều khiển và giám sát dây chuyền xử lý rác Seraphin; bài tập làm thêm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018398  Còn  Đang mượn  118000693  Nguyễn Quốc Cường  05/11/2020 
100018396  Còn  Rỗi          
100018397  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1285