Thư viện Lạc Hồng
Hóa phân tích: sách đào tạo dược sĩ đại học. T.1: Phân tích hóa học

Ký hiệu xếp giá
543 T7721 1 2016
Dewey
543
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - H.: Y học, 2016
Mô tả
255tr ; 27 cm
ISBN
9786046621799
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/09/2018 03:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các vấn đề liên quan trực tiếp đến các phương pháp phân tích hóa học và phân tích dụng cụ: các cách biểu thị nồng độ dung dịch, bốn loại cân bằng hóa học, xử lý thống kê dữ liệu và trình bày kết quả. Giới thiệu 5 phương pháp phân tích hóa học định lượng: 4 phương pháp chuẩn độ (acid-base, tạo phức, oxy hóa khử và kết tủa) và phân tích khối lượng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018392  Còn  Rỗi          
100018393  Còn  Rỗi          
100018394  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 630