Thư viện Lạc Hồng
Bệnh trầm cảm cơ thể trong thực hành chẩn đoán và điều trị của thầy thuốc

Ký hiệu xếp giá
616.8527 T7721b 2016
Dewey
616.8527
Xuất bản
H.: Y học, 2016
Mô tả
195tr ; 21 cm
ISBN
9786046616689
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/09/2018 03:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu lịch sử nghiên cứu và quan niệm về bệnh trầm cảm cơ thể. Trình bày quan điểm tâm - thể, những khó khăn, biểu hiện lâm sàng và phân loại bệnh trầm cảm cơ thể, tiêu chuẩn chẩn đoán. Trình bày một số hiểu biết về bệnh nguyên, bệnh sinh bệnh và quan điểm điều trị bệnh trầm cảm trong cơ thể.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018390  Còn  Rỗi          
100018391  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 980