Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình luật đất đai

Ký hiệu xếp giá
346.043G434 2017
Dewey
346.043
Xuất bản
Tái bản lần 1, có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2017
Mô tả
397tr ; 21 cm
ISBN
9786049511905
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2018 10:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản nhất của pháp luật đai hiện hành: chế độ sở hữu đất đai; những vấn đề chung về luật đất đai; quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính đất đai; quyền của người sử dụng đất; nghĩa vụ của người sử dụng đất; các hoạt động đảm bảo việc chấp hành pháp luật đất đai.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018447  Còn  Rỗi          
100018448  Còn  Rỗi          
100018449  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2009