Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ

Ký hiệu xếp giá
346.08 G434 2017
Dewey
346.08
Xuất bản
Tái bản lần 1, có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2017
Mô tả
505tr ; 21 cm
ISBN
97860495120163
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/09/2018 11:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản nhất của pháp luật thương mại: nhập môn, các nội dung cơ bản của hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động cung ứng dịch vụ, hoạt động trung gian thương mại, một số hoạt động thương mại khác, hoạt động xúc tiến thương mại. Giới thiệu các chế tài và khiếu nại trong thương mại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018444  Còn  Rỗi          
100018445  Còn  Rỗi          
100018446  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 764