Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

Ký hiệu xếp giá
343.5970721G434 2018
Dewey
343.5970721
Xuất bản
1. - H.: Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2018
Mô tả
410tr ; 21 cm
ISBN
9786048922009
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật pháp
Ngày cập nhật
17/09/2018 08:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này gồm hai phần: phần thứ nhất: pháp luật về cạnh tranh; phần thứ hai: pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại. Phần thứ nhất trình bày các nội dung cơ bản của pháp luật cạnh tranh Việt Nam. Phân thứ hai trình bày về các phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án bao gồm thương lượng, hòa giải và trọng tài.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018453  Còn  Rỗi          
100018454  Còn  Rỗi          
100018455  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1397