Thư viện Lạc Hồng
Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam: tập 1: bản án và bình luận bản án

Ký hiệu xếp giá
346.59702D6314l 1 2018
Dewey
346.59702
Xuất bản
4. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2018
Mô tả
854tr ; 21 cm
ISBN
9786048930677
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/09/2018 09:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bộ sách gồm 2 tập là tập hợp 225 bản án để bình luận, đối chiếu với văn bản quy phạm pháp luật, quan điểm của học giả cũng như kinh nghiệm nước ngoài về những vấn đề cơ bản của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trong bình luận, tác giả còn sử dụng, trích dẫn nhiều bản án khác để làm sáng tỏ một số vấn đề pháp lý liên quan đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nội dung cuốn sách trong tập 1 này bao gồm: bồi thường thiệt hại trong/ngoài hợp đồng, những vấn đề chung, xác định thiệt hại được bồi thường (Bản án số 1 đến 122).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018465  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 376