Thư viện Lạc Hồng
Luật thừa kế Việt Nam: tập 1: bản án và bình luận bản án

Ký hiệu xếp giá
346.59705 D6314l 1 2016
Dewey
346.59705
Xuất bản
Xuất bản lần thứ 3, có cập nhật BLDS 2015. - Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2016
Mô tả
598tr ; 21 cm
ISBN
9786049495793
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/09/2018 09:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bộ sách gồm 2 tập, bộ sách tập hợp 148 bản án để bình luận, khi bình luận tác giả còn sử dụng trích dẫn nhiều bản án khác. Trong cuốn sách tập 1 này bao gồm 2 phần: Những vấn đề chung; Thừa kế theo di chúc (Từ bản án số 1 đến bản án số 74).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018468  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 762