Thư viện Lạc Hồng
Dược động học: những kiến thức cơ bản: tài liệu học tập dành cho học viên trong và sau đại học

Ký hiệu xếp giá
615.7 H6789d
Dewey
615.7
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Y học, 2016
Mô tả
130tr ; 27 cm
ISBN
9786046620501
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sử dụng thuốc, dược động học
Ngày cập nhật
17/09/2018 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày được số phận của thuốc trong cơ thể (ADME), động học các quá trình và các yếu tố ảnh hưởng. Trình bày được các thông số dược động học (DĐH) đặc trưng cho mỗi quá trình và sự biến đổi các thông số DĐH ở những đối tượng đặc biệt (trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan - thận). Thực hành được việc hiệu chỉnh liều khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan - thận.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018420  Còn  Rỗi          
100018421  Còn  Rỗi          
100018921  Còn  Rỗi          
100018922  Còn  Rỗi          
100018923  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 257