Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình luật lao động

Ký hiệu xếp giá
344.01G434 2017
Dewey
344.01
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2017
Mô tả
503tr ; 21 cm
ISBN
9786049511974
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi, hợp đồng lao động, an toàn lao động
Ngày cập nhật
17/09/2018 10:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm 12 chương, trình bày những vấn đề chung về luật lao động như: Khái quát về pháp luật lao động; Quan hệ pháp luật lao động; Công đoàn; Việc làm - học nghề; Hợp đồng lao động; Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; Quản lý nhà nước về lao động.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018338  Còn  Rỗi          
100018340  Còn  Rỗi          
100018341  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 877