Thư viện Lạc Hồng
Sinh lý bệnh học

Ký hiệu xếp giá
616.07 S61781 2016
Dewey
616.07
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Y học, 2016
Mô tả
470tr ; 27 cm
ISBN
9786046620297
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sinh lý bệnh
Ngày cập nhật
17/09/2018 10:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018422  Còn  Rỗi          
100018423  Còn  Rỗi          
100018424  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 925