Thư viện Lạc Hồng
Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép theo TCN 272-05. T.2: Thiết kế kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
624.2P534d 2
Dewey
624.2
Xuất bản
Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H.: Xây dựng, 2014
Mô tả
427tr ; 27 cm
ISBN
9786048212698
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/09/2018 02:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm 6 chương, trình bày các nội dung sau: Thiết kế bản mặt cầu; thiết kế dầm ngang BTCT thường; thiết kế dầm dọc; thiết kế trụ cầu và bệ móng trụ; thiết kế mố cầu và bệ móng cầu; thiết kế cọc trong móng mố trụ cầu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018537  Còn  Rỗi          
100018538  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 701