Thư viện Lạc Hồng
Hóa phân tích: sách đào tạo dược sĩ đại học. T.2: Phân tích dụng cụ

Ký hiệu xếp giá
543 T7721 2 2016
Dewey
543
Xuất bản
Tái bản lần 2. - H.: Y học, 2016
Mô tả
323tr ; 27cm
ISBN
9786046620204
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hóa học, phân tích hóa học, dụng cụ
Ngày cập nhật
19/09/2018 03:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Hóa phân tích tập 2 với hai mục tiêu học tập cụ thể: 1) Giải thích được nguyên tắc, cấu tạo của thiết bị và ứng dụng của ba nhóm kỹ thuật phân tích: quang phổ và khối phổ (UV-VIS, IR, AAS..., MS); Điện hóa (đo thế, von-ampe); Chia tách (GC, HPLC, SFC, TLC và CE); 2) Trình bày được nguyên tắc kỹ thuật xử lý mẫu như: hòa tan phân hủy mẫu, loại chất cản trở (kết tủa, chưng cất, chiết xuất). Cuốn sách có 14 chương giới thiệu các kỹ thuật phân tích thành ba nhóm cho khối lượng 45 tiết học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018502  Còn  Rỗi          
100018503  Còn  Rỗi          
100018504  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1540