Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép. P1, Cấu kiện cơ bản

Ký hiệu xếp giá
624.1834G434 1 2017
Dewey
624.1834
Xuất bản
H.: Xây dựng, 2017
Mô tả
399tr ; 27cm
ISBN
9786048220730
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
cường độ, cấu kiện, trạng thái
Ngày cập nhật
20/09/2018 10:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình gồm có 9 chương: Chương 1. khái niệm chung; Chương 2. tính chất cơ lý của vật liệu; Chương 3. nguyên lý tính toán và cấu tạo; Chương 4. cấu kiện chịu uốn; Chương 5. cấu kiện chịu kéo; Chương 6. cấu kiện chịu nén; Chương 7. cấu kiện chịu uốn xoắn; Chương 8. sự chịu lực cục bộ; Chương 9. tính toán theo trạng thái giới hạn thứ hai.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018532  Còn  Rỗi          
100018533  Còn  Rỗi          
100018534  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 567