Thư viện Lạc Hồng
Luật an toàn thực phẩm

Ký hiệu xếp giá
344.597042 L9268 2011
Dewey
344.597042
Xuất bản
H.: Y học, 2011
Mô tả
78tr ; 19 cm
ISBN
8935218401528
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
chứng nhận, nhập khẩu thực phẩm, xuất khẩu thực phẩm, kinh doanh thực phẩm, điều khoản thi hành
Ngày cập nhật
20/09/2018 11:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách trình bày Luật an toàn thực phẩm đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Luật gồm 11 chương bao gồm các nội dung như: Những quy định chung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong đảm bảo an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm;...v.v
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018485  Còn  Rỗi          
100018486  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1563