Thư viện Lạc Hồng
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Ký hiệu xếp giá
690.02T252 2015
Dewey
690.02
Xuất bản
Xuất bản lần 2. - H.: Xây dựng, 2015
Mô tả
160tr ; 27 cm
ISBN
9786048200916
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiêu chuẩn kĩ thuật, kết cấu thép, thiết kế, Việt Nam, TCVN 5574:2012
Ngày cập nhật
20/09/2018 11:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
TCVN 5574:2012 bao gồm phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn viện dẫn, những chỉ dẫn chung của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-tiêu chuẩn thiết kế, tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, các trạng thái giới hạn, các yêu cầu cấu tạo của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018497  Còn  Rỗi          
100018498  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1811