Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272-05

Ký hiệu xếp giá
624.25P534t 2014
Dewey
624.25
Xuất bản
Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H.: Xây dựng, 2014
Mô tả
635tr ; 27 cm
ISBN
97860448212704
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiêu chuẩn kỹ thuật, 22TCN 272-05, cầu dầm, cầu bê tông cốt thép
Ngày cập nhật
20/09/2018 03:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các vấn đề chung về thiết kế cầu bê tông cốt thép, cấu tạo một số dạng cầu bê tông cốt thép điển hình, tính toán xác định nội lực các bộ phận cầu dầm bê tông cốt thép. Trình bày cấu tạo và bố trí cốt thép các bộ phận cầu bê tông cốt thép, kiểm toán sức kháng các bộ phận cầu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018495  Còn  Rỗi          
100018496  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 968