Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 360-10

Ký hiệu xếp giá
624.1821 D6316t 2017
Dewey
624.1821
Xuất bản
H.: Xây dựng, 2017
Mô tả
269tr ; 27 cm
ISBN
9786048221522
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
AISC 360-10, quy phạm Hoa Kỳ, cấu kiện chịu kéo, cấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu uốn, cấu kiện chịu cắt, cấu kiện chịu lực
Ngày cập nhật
21/09/2018 10:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm 8 chương, ứng với các chương từ A đến H và chương J của Quy phạm, gồm những nội dung quan trọng thường gặp nhất của kết cấu thép: Đại cương về thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm AISC 360-10; các phương pháp và cơ sở thiết kế; thiết kế cấu kiện chịu kéo; thiết kế cấu kiện chịu nén; thiết kế cấu kiện chịu uốn; thiết kế cấu kiện chịu cắt; thiết kế cấu kiện chịu lực kết hợp; bảng biểu AISC 360-10 được dẫn trong sách.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018487  Còn  Rỗi          
100018488  Còn  Rỗi          
100018491  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1118