Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
340.109 597G 434 2017
Dewey
340.109 597
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2017
Mô tả
501tr ; 21 cm
ISBN
00100051
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Văn Lang - Âu Lạc, chính quyền
Ngày cập nhật
26/09/2018 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này gồm có 9 chương, với các nội dung: Sự hình thành nhà nước Văn Lang - Âu Lạc nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam; Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong giai đoạn Bắc thuộc và chống Bắc thuộc; Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn Ngô-Đinh-Tiền Lê (939-1009); Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn Lý-Trần-Hồ (1010-1407); Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Sơ; Pháp luật nhà Lê thế kỷ XV-XVIII; Nhà nước và pháp luật phong kiến Việt Nam thời kỳ nội chiến phân liệt (thế kỷ XVI-XVIII); Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kỳ nhà Nguyễn (giai đoạn từ 1802-1884); Chính quyền và luật lệ thời Pháp thuộc (1858-1945).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018529  Còn  Rỗi          
100018530  Còn  Rỗi          
100018531  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1333