Thư viện Lạc Hồng
Pháp luật quốc tế và Việt Nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù với vấn đề bảo đảm quyền con người: sách chuyên khảo

Ký hiệu xếp giá
345.052 N5763p 2016
Dewey
345.052
Xuất bản
1. - H.: Hồng Đức, 2016
Mô tả
273tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
điều ước quốc tế, công ước, hội đồng Châu Âu, luật tương trợ tư pháp, Việt Nam
Ngày cập nhật
27/09/2018 04:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận, khái niệm, cơ sở pháp lý cơ bản về chuyển giao người bị kết án phạt tù; chuyển giao người bị kết án phạt tù theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và theo công ước của Hội đồng Châu Âu 1983; chuyển giao người bị kết án phạt tù theo pháp luật Việt Nam ở trong luật tương trợ tư pháp năm 2007, các quy định cụ thể của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 về chuyển giao người bị kết án phạt tù.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018554  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1314