Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế sàn sườn có bản một phương bê tông cốt thép toàn khối

Ký hiệu xếp giá
624.183 4 N5768d 2017
Dewey
624.183 4
Xuất bản
1. - H.: Bộ Xây Dựng, 2017
Mô tả
114tr ; 27 cm
ISBN
9786048221300
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
bê tông cốt thép, kết cấu
Ngày cập nhật
29/09/2018 09:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter1. Concept of cast-in-situ rc slab-and-beam systems; Chapter 2. Calculation of cast-in-situ rc one-way slabs; Chapter 3. Design example on cast-in-situ rc one-way slabs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018523  Còn  Rỗi          
100018524  Còn  Rỗi          
100018525  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1071