Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình kết cấu thép. P1, Cấu kiện cơ bản

Ký hiệu xếp giá
624.1821 H6788g1 2018
Dewey
624.1821
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2018
Mô tả
344tr ; 27cm
ISBN
9786048220815
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Liên kết, dầm thép, cột thép
Ngày cập nhật
29/09/2018 09:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình "Kết cấu thép - Phần 1" được biên soạn theo đề cương của môn học "Kết cấu thép 1" của trường Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách có 7 chương đưa ra những nội dung cơ bản trong việc tính toán thiết kế các cấu kiện cơ bản, làm cơ sở cho việc thiết kế công trình kết cấu thép.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018526  Còn  Rỗi          
100018527  Còn  Rỗi          
100018528  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1589