Thư viện Lạc Hồng
Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài: sách chuyên khảo

Ký hiệu xếp giá
347.597051 B2169c 2015
Dewey
347.597051
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2015
Mô tả
315tr ; 21 cm
ISBN
9786045719244
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Luật quốc tế, tố tụng dân sự, bản án, tòa án
Ngày cập nhật
29/09/2018 10:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài; pháp luật điều chỉnh công nhận và những vấn đề đặt ra cũng như giải pháp hoàn thiện pháp luật công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018490  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 650