Thư viện Lạc Hồng
Giao thông đô thị và thiết kế đường phố

Ký hiệu xếp giá
711.7P535g 2016
Dewey
711.7
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2016
Mô tả
251tr ; 27 cm
ISBN
9786048217068
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/09/2018 04:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày các vấn đề chung về giao thông đô thị và mạng lưới đường phố; các nội dung cơ bản trong thiết kế hình học mà đặc biệt quan tâm đến việc thiết kế mặt cắt ngang đường phố, bình đồ và trắc dịc đường phố; vấn đề quy hoạch, thiết kế thoát nước và chiều đứng, các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông đô thị; thiết kế nút giao thông và các vấn đề tổ chức điều khiển giao thông; công trình kỹ thuật phục vụ giao thông đô thị: bãi đỗ xe, điểm dừng xe công cộng, thiết kế chiếu sáng phục vụ giao thông, trồng cây đường đô thị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018520  Còn  Rỗi          
100018521  Còn  Rỗi          
100018522  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1003