Thư viện Lạc Hồng
Nguyên lý kế toán: tóm tắt lý thuyết - bài tập

Ký hiệu xếp giá
657N5766 2016
Dewey
657
Xuất bản
Tái bản lần 2, đã chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả
171tr ; 21 cm
ISBN
9786049222429
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nguyên lý kế toán, câu hỏi trắc nghiệm, báo cáo kế toán, chứng từ kế toán, hình thức kế toán
Ngày cập nhật
02/10/2018 02:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách tái bản lần 2, được chỉnh sửa và bổ sung theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014. Trình bày tóm tắt phần lý thuyết nguyên lý kế toán: một số vấn đề chung của kế toán, báo cáo kế toán, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp. Ngoài ra trong nội dung còn có phần câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và một số dạng bài giảng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018592  Còn  Rỗi          
100018593  Còn  Rỗi          
100018594  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1516