Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình nguyên lý kế toán

Ký hiệu xếp giá
657 G434 2016
Dewey
657
Xuất bản
Tái bản lần 5, đã chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả
339tr ; 24 cm
ISBN
9786049222412
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nguyên lý kế toán, báo cáo kế toán, sổ kế toán, hình thức kế toán, kế toán sản xuất
Ngày cập nhật
02/10/2018 03:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách được chỉnh sửa và bổ sung theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014). Trình bày những vấn đề có tính chất nguyên lý hoặc nguyên tắc trong kế toán: báo cáo kế toán, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá đối tượng kế toán, chứng từ và kiểm kê, sổ kế toán và hình thức kế toán. Vận dụng những nguyên lý của kế toán vào trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán và tự kiểm tra kế toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018586  Còn  Rỗi          
100018587  Còn  Rỗi          
100018588  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 588