Thư viện Lạc Hồng
Tính toán kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Eurocode 4

Ký hiệu xếp giá
624.182N5768t 2017
Dewey
624.182
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2017
Mô tả
163tr ; 27 cm
ISBN
9786048220518
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kết cấu liên hợp, bê tông cốt thép, tiêu chuẩn châu Âu, Eurocode 4, kết cấu dầm liên hợp, kết cấu sàn liên hợp
Ngày cập nhật
03/10/2018 09:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu việc tính toán kết cấu liên hợp thép - BTCT theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 4. Các cấu kiện cơ bản của kết cấu liên hợp thép - BTCT: tính toán kết cấu sàn liên hợp, tính toán kết cấu dầm liên hợp giản đơn, tính toán kết cấu dầm liên hợp liên tục, tính toán kết cấu cột liên hợp, được trình bày chi tiết về quan niệm và phương pháp tính theo Eurocode 4 kèm theo các ví dụ áp dụng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018612  Còn  Rỗi          
100018613  Còn  Rỗi          
100018617  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1204