Thư viện Lạc Hồng
Kiểm soát nội bộ

Ký hiệu xếp giá
657.458K473 2016
Dewey
657.458
Xuất bản
3. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả
324tr ; 24 cm
ISBN
9786049223662
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kiểm soát nội bộ, báo cáo COSO, kiểm toán, báo cáo tài chính
Ngày cập nhật
03/10/2018 11:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày về các loại gian lận và biện pháp phòng ngừa, các nội dung cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ theo khuôn mẫu của COSO, cũng như kiểm soát nội bộ đối với một số chu trình nghiệp vụ hay tài sản chủ yếu,...Ngoài ra cuối mỗi chương còn có bảng câu hỏi tập trung vào các nhân tố chủ chốt liên quan đến kiểm soát nội bộ giúp có thể đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018570  Còn  Rỗi          
100018574  Còn  Rỗi          
100018573  Còn  Đang mượn  nv0000360  Lý Thị Thu Hiền  02/06/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1741