Thư viện Lạc Hồng
Địa lý du lịch: cơ sở lý luận và thực tiến phát triển ở Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
915.97N5766d 2017
Dewey
915.97
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả
543tr ; 27 cm
ISBN
9786040106025
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Du lịch, Việt Nam, địa lý, phát triển, vùng du lịch
Ngày cập nhật
04/10/2018 10:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận về địa lý du lịch với 5 chương: nhập môn, nhu cầu du lịch, tài nguyên du lịch, tổ chức không gian du lịch, chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch. Nêu lên thực tiễn phát triển du lịch ở Việt Nam với 9 chương: tài nguyên du lịch Việt Nam; sự phát triển du lịch ở Việt Nam và lần lượt 7 vùng du lịch ở nước ta (Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông bắc, Bắc trung bộ, Duyên hải Nam trung bộ, Tây nguyên, Đông nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018582  Còn  Rỗi          
100018583  Còn  Rỗi          
100018765  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1109