Thư viện Lạc Hồng
Electric motors and drives: fundamentals, types, and applications

Ký hiệu xếp giá
621.46 H8931e 2013
Dewey
621.46
Xuất bản
4. - Amsterdam: Elsevier/Newnes, 2013
Mô tả
436tr ; 24 cm
ISBN
9780080983325
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
động cơ điện, điện tử công suất
Ngày cập nhật
04/10/2018 10:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Electric Motors and Drives is intended for non-specialist users of electric motors and drives, filling the gap between maths- and theory-based academic textbooks and the more prosaic 'handbooks', which provide useful detail but little opportunity for the development of real insight and understanding. The book explores all of the widely-used modern types of motor and drive, including conventional and brushless D.C., induction motors and servo drives, providing readers with the knowledge to select the right technology for a given job.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002301  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1091