Thư viện Lạc Hồng
Kiến thức chuyên ngành sinh học và kỹ thuật sinh học

Ký hiệu xếp giá
660.6P3242c 2018
Dewey
660.6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả
345tr ; 24 cm
ISBN
9786041114791
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sinh học cơ bản, vi sinh vật học, kỹ thuật sinh học, sinh thái học
Ngày cập nhật
04/10/2018 10:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách là bản dịch tiếng Việt từ ấn bản tiếng Đức lần thứ 1 năm 2012, hợp đồng bản quyền của nxb Europa-Lehrmittel ký ngày 10.07.2013. Nội dung cuốn sách trình bày phần sinh học cơ bản, vi sinh vật, kỹ thuật sinh học, sinh thái, bên cạnh đó trong cuốn sách còn có phần chuyên sâu và kiểm tra kiến thức.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018567  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1754