Thư viện Lạc Hồng
Luật du lịch

Ký hiệu xếp giá
343.59707891L9268 2017
Dewey
343.59707891
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2017
Mô tả
84tr ; 19 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật du lịch
Ngày cập nhật
04/10/2018 03:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày Luật du lịch đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018630  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1247