Thư viện Lạc Hồng
Bài tập kế toán tài chính: có lời giải mẫu: đã cập nhật theo chế độ kế toán doanh nghiệp (Thông tư 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014)

Ký hiệu xếp giá
657.48076B152 2016
Dewey
657.48076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả
262tr ; 27 cm
ISBN
9786049223716
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính, kế toán, chế độ kế toán
Ngày cập nhật
06/10/2018 10:33 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu các dạng bài tập về các nghiệp vụ kế toán tài chính như: kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu,...v.v. Cùng phần bài tập ví dụ thì có phần bài giải.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018606  Còn  Rỗi          
100018607  Còn  Rỗi          
100018608  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 596