Thư viện Lạc Hồng
Về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước

Ký hiệu xếp giá
352.8809597 N5768v 2016
Dewey
352.8809597
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2016
Mô tả
220tr ; 21 cm
ISBN
9786045724606
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Cơ quan hành chính sự nghiệp, đánh giá ,lý luận, hiệu quả, thực trạng, cải cách hành chính
Ngày cập nhật
09/10/2018 09:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm 4 chương, với các nội dung: những vấn đề lý luận về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước; Kinh nghiệm quốc tế trong việc đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước; Thực trạng việc xây dựng và áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay; kiến nghị xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018512  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1850