Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ mỏ dầu khí

Ký hiệu xếp giá
622.3382 C7491 2017
Dewey
622.3382
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2017
Mô tả
451tr ; 30 cm
ISBN
9786046708575
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kỹ thuật mỏ, giếng dầu
Ngày cập nhật
09/10/2018 10:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày tổng quan về mỏ và khai thác dầu khí. Phương trình cân bằng vật chất và xác định thể tích chất lưu trong mỏ. Phát triển mỏ. Dòng chảy ổn định và dòng chảy hướng tâm của chất lưu trong môi trường rỗng. Nguyên lý xếp chồng lời giải và kỹ thuật thử giếng, xâm lấn nước tự nhiên vào mỏ, thay thế không trộn lẫn, thay thế trộn lẫn, mô hình mỏ và mô hình khai thác
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018631  Còn  Rỗi          
100018632  Còn  Rỗi          
100018633  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1101