Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện: theo tiêu chuẩn quốc tế IEC

Ký hiệu xếp giá
621.319H957 2017
Dewey
621.319
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa và cập nhật. - H.: Khoa học học và kỹ thuật, 2017
Mô tả
920tr ; 27 cm
ISBN
9786046706687
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
lắp đặt, điện công nghiệp, điện dân dụng, mạng điện, phân phối
Ngày cập nhật
09/10/2018 11:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách được dịch từ nguyên bản tiếng Anh, giới thiệu những nguyên tắc chỉ đạo nhằm thiết kế lắp đặt điện công nghiệp và dân dụng: các quy tắc chung cho thiết kế mạng điện, kết nối mạng phân phối nguồn quốc gia trung thế, các kiểu kết nối mạng điện hạ áp, hướng dẫn chọn lựa cấu trúc lưới trung và hạ thế, phân phối trong mạng hạ áp, bảo vệ chống điện giật, xác định kích cỡ và bảo vệ dây, thiệt bị đống cắt hạ áp, bảo vệ chống quá áp xung trong mạng hạ thế, hiệu quả năng lượng trong phân phối điện năng, cải thiện hệ số công suất, quản lý sóng hài, đặc tính của các nguồn và tải đặc biệt, lắp đặt điện dân dụng và các vị trí đặc biệt. Thông tin và các nguyên tắc chỉ đạo trong cuốn sách này được AS IS cung cấp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018732  Còn  Rỗi          
100018733  Còn  Rỗi          
100018734  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1625