Thư viện Lạc Hồng
Hệ điều khiển DCS cho nhà máy sản xuất điện năng: sách giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
621.31H4321 2013
Dewey
621.31
Xuất bản
Tái bản lần 2 - có sửa chữa. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2013
Mô tả
275tr ; 27 cm
ISBN
8935048931035
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hệ điều khiển DCS, nhà máy sản xuất điện, nhà máy nhiệt điện, tự động hóa
Ngày cập nhật
10/10/2018 11:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách trình bày tổng quan về điều khiển phân tán (DCS); phân tích cấu trúc các mạch vòng điều khiển điển hình của nhà máy nhiệt điện đốt than; hệ DCS cho nhà máy đốt than.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018703  Còn  Rỗi          
100018706  Còn  Rỗi          
100018707  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 947