Thư viện Lạc Hồng
Nhiệt động học kỹ thuật trong công nghệ hóa học

Ký hiệu xếp giá
660.29V986n 2018
Dewey
660.29
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2018
Mô tả
248tr ; 27 cm
ISBN
9786046708803
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
khái niệm cơ bản, nguyên lý, đặc trưng, thể tích
Ngày cập nhật
11/10/2018 03:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm 8 chương và 5 phụ lục. Các khái niệm cơ bản, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học kỹ thuật và ứng dụng của nguyên lý thứ nhất được trình bày trong 2 chương đầu tiên. Các đặc trưng thể tích của dòng và hiệu ứng nhiệt được trình bày ở chương 3 và 4. Từ đó giới thiệu các ứng dụng nguyên lý thứ nhất đối với các bài toán kỹ thuật quan trọng. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học và ứng dụng của nguyên lý thứ 2 được trình bày tại chương 5. Các đặc tính nhiệt động học của các lưu chất được trình bày tại chương 6. Chương 7 giới thiệu các quá trình sản xuất năng lượng từ nhiệt và chương 8 giới thiệu entropy và chất lượng năng lượng. Phần phụ lục trình bày các kiến thức liên quan và phục vụ tính toán.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018705  Còn  Rỗi          
100018708  Còn  Rỗi          
100018709  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 830