Thư viện Lạc Hồng
Bài tập vi điều khiển & PLC

Ký hiệu xếp giá
629.8076B152 2014
Dewey
629.8076
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2014
Mô tả
144tr ; 24 cm
ISBN
9786046703105
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
lập trình, ma trận, bộ đếm, nhà cao tầng, điều khiển, tự động hóa, PLC, phần mềm
Ngày cập nhật
11/10/2018 03:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách bao gồm: tổng quan về vi điều khiển 8051, một số cấu trúc lập trình C cho vi điều khiển, các bài tập áp dụng được lập trình điều khiển trên phần mềm Keil uVision4 và mô phỏng sinh động trên phần mềm Proteus.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018683  Còn  Rỗi          
100018684  Còn  Rỗi          
100018685  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 463