Thư viện Lạc Hồng
Tổng hợp hữu cơ. T.2

Ký hiệu xếp giá
547.2 T665 2 2016
Dewey
547.2
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2016
Mô tả
331tr ; 27 cm
ISBN
9786046707486
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tổng hợp hữu cơ, phương pháp tổng hợp, phản ứng ghép cặp, phản ứng oxy hóa
Ngày cập nhật
11/10/2018 04:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách Tổng hợp hữu cơ - tập 2 gồm 4 chương. Trình bày các phương pháp bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ và các phương pháp tổng hợp mới như: các phản ứng ghép cặp trong tổng hợp hữu cơ; các phản ứng C-H functionalization; phản ứng oxy hóa sử dụng tác nhân TBHP và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018667  Còn  Rỗi          
100018669  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1323