Thư viện Lạc Hồng
Lập trình PLC-Scada mạng truyền thông công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
629.89L5662l 2016
Dewey
629.89
Xuất bản
1. - H.: Bách khoa Hà Nội, 2016
Mô tả
424tr ; 24 cm
ISBN
9786049387777
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kết nối máy tính, điều khiển, giám sát, phần cứng
Ngày cập nhật
12/10/2018 09:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm có 9 chương, với các nội dung: tổng quan Scada; Kết nối trạm chủ S7-300 với trạm tớ S7-200 thông qua mạng Profibus; Kết nối máy tính với S7-200 qua Ethernet; Kết nối, điều khiển và giám sát hệ thống với WinCC và S7-200; Kết nối, điều khiển và giám sát hệ thống với WinCC và S7-300; Điều khiển và giám sát WinCC từ nhiều trạm tớ thông qua mạng nội bộ; Điều khiển S7-1200 thông qua mạng Modbus; Phần cứng của hệ thống Scada; Giao thức của các hệ thống Scada.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018652  Còn  Rỗi          
100018653  Còn  Rỗi          
100018654  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 604